Svensk biblioteksförening delar årligen ut Sveriges biblioteks utmärkelser. Nu söker vi två ledamöter till juryn som utser Collijnpristagare, författare till den student som skrivit fjolårets bästa uppsats inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

Uppsatserna skall vara av allmänt intresse för verksamheten vid landets forskningsbibliotek och/eller informationsförsörjningen till högre utbildning, forskning och utveckling.

Uppdraget förutsätter djupa insikter i såväl de vetenskapliga bibliotekens verksamhet som en bred vetenskaplig kompetens. Ledamöterna utses av Svensk biblioteksförenings styrelse och tillsätts för en period på tre år. Ingen ersättning utgår för uppdraget men föreningen står för rese- och eventuella hotellkostnader.

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan senast 20 december.

Mer om priset samt stadgar finns att läsa på föreningens webbplats – Sveriges biblioteks utmärkelser

Skicka anmälan