Svensk biblioteksförening sitter med i nätverket för Läslov. I år är temat: idrott och läsning. Det blir en digital inspirationsdag 6 september. Boka in den i kalendern redan nu!

Temat kanske låter lite bekant för en del av er? 2013 fick Kulturrådet i uppdrag att arbeta för att främja ett samarbete mellan biblioteken och idrottsrörelsen. KUR döpte satsningen till ”PAUS – du och en bok”.

Det har ju gått nästan 10 år sedan dess, men flera av de satsningar som gjordes är fortfarande värda att inspireras av. Rapporter och artiklar finns fortfarande på nätet. Högskolan i Borås gjorde t ex en ambitiös utvärdering av projektet Läsmuskler som genomfördes i Ulricehamn.

Men nu är nu, förstås, och det finns många nya idéer att pröva kopplat till samarbeten med idrottsrörelsen. Men det man heller inte får glömma är ungdomar som idrottar helt utanför idrottsrörelsen. Finns det något att bygga på där? Kan man fånga upp deras tankar och erfarenheter?

Även Barnens bibliotek finns med i Läslovsnätverket och kommer att lyfta fram bra idrottsböcker och annat utskriftvänligt material för biblioteken. Skolverket har också ett uppdrag att göra Läslovet synligt och inspirera på sin webb. Håll utkik!