“Listen & Read: The Battle for Attention” är en omfattande marknadsundersökning om insikter om konsumentbeteende bland användare av e-böcker, ljudböcker och podcasts i Tyskland.

Några av de tolv insikter man har kommit fram till är:

  • E-böcker, ljudböcker och podcasts är kompletterande media; man kannibaliserar varandra i mindre utsträckning än vad som tidigare spekulerats i.
  • E-böcker, ljudböcker och podcasts har blivit vardagsmat. Människor använder ofta två eller tre av dessa medier parallellt.
  • Människor söker ofta aktivt efter innehåll – upptäckbarhet och bra användargränssnitt är viktigt.
  • Generation Z skulle betalar hellre för åtkomst i prenumerationsmodeller än gör enskilda inköp. Förläggare som vill nå dem bör alltså publicera sig på de stora ljudplattformarna.
  • Bakom undersökningen står Bookwire, tillsammans med analysföretaget Gesellschaft für Innovative Marktforschung (GIM) och går att ladda ner här: https://www.bookwire.de/en/press/article/listen-read-the-battle-for-attention-bookwire-publishes-the-latest-market-research-on-k/