Lyssna

Biblioteksdagarna

Välkomna till Biblioteksdagarna på Stockholm City Conference Centre 16–17 maj!

 

Programförklaring: Ett steg till

1918 tog Sverige ett stort demokratiskt steg, i och med beslutet om kvinnors rösträtt till riksdagen. Idén om och grunduppdraget för biblioteken var då att ge individen tillgång till fri information, bildning och samtal, och därigenom stötta utvecklingen av det demokratiska samhället.

2018 är kontexten och förutsättningarna förändrade, men uppdraget intakt. Kunskap och bildning är nu, liksom för 100 år sedan, en grundläggande förutsättning för demokrati.

Under valåret 2018 behöver biblioteken, som bärare av mänskliga fri- och rättigheter, ta plats och delta i det offentliga samtalet. Flera viktiga visionsarbeten pågår just nu: Agenda 2030 har tagit fram globala mål, flera internationella organisationer rustar gemensamt, och i Sverige arbetar vi med strategier på både nationell och lokal nivå.

Under Biblioteksdagarna 2018 vill vi gå från vision till verklighet, och tillsammans med er föra de kreativa samtal som tar oss in i framtiden. Ett steg till.

Årets utställare

Kontakt

Jenny Poncin
Jenny Poncin

Utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg

Arbetar med folkbibliotek, regionbibliotek, sjukhusbibliotek, fängelsebibliotek, digital delaktighet, ansvarig för Biblioteksdagarna, regionföreningarna och Greta Renborg-juryn samt Bengt Hjelmqvist-juryn.

073-088 41 00

Maila mig

Svensk biblioteksförening
Svensk biblioteksförening

08-545 132 30

Maila mig