I veckan ska Expertnätverket för service till studenter med läs- och skrivnedsättning ha en nätverksträff och träffas på plats. Det är första gången nätverket träffas på två år.

Vi har pratat med Åsa Forsberg som är kontaktperson för nätverket.

Hur känns det att få träffas igen?
– Det ska bli fantastiskt roligt att träffas på plats igen 😊 Vi planerade in den här nätverksträffen redan till april 2020, och då fick vi ju som alla andra ställa in. Sedan dess har vi haft digitala nätverksträffar och det har fungerat jättebra, men nu ska vi bland annat ha en workshop och den blir bäst om vi alla är i samma lokal.

Kan du berätta vad nätverksträffen kommer att handla om?
– Mötet har fokus på studieteknik med talsyntes/talbok och alla tekniska hjälpmedel. De flesta studenter med läs- och skrivsvårighet läser med öronen, ibland i kombination med ögonen. Vi har bjudit in en föreläsare från Uppsala universitet, som har forskat på talsyntes och textförståelse. Vi har också två studenter som medverkar. De kommer att dela med sig av sina erfarenheter av att studera med talböcker, talsyntes och punktskrift. Och så har vi också en workshop om studieteknik.

Vad har ni fått för reaktioner?
– Vi har egentligen inte fått så många reaktioner, men drygt 20 nätverksmedlemmar är anmälda, och det är vi mycket glada för.

Vad ser ni mest fram emot med mötet?
– Vi ser allra mest fram emot att kunna få många spännande samtal, både inom ramen för programmet och de oväntade samtal som uppstår mellan programpunkterna. Det är otroligt bra att kunna mötas i Zoom och Teams, men av naturliga skäl måste vi vara mycket disciplinerade i våra diskussioner i de digitala kanalerna. I det fysiska mötet kan vi ha flera samtal i rummet samtidigt och det finns större utrymme för spontanitet.