Det internationella Folkbiblioteksmanifestet slår redan i sin inledning fast betydelsen av folkbibliotek.

”Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden, som bara kan uppnås genom att medborgarna är välinformerade och ges möjligheten att utöva sina demokratiska rättigheter och spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas aktiva deltagande och en demokratisk utveckling är beroende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.

Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde och för olika grupper i samhället.”

Kort efter andra världskriget antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. När stora delar av världen fortfarande låg i ruiner utvecklade FN-organet Unesco artikel 19 i den allmänna förklaringen genom att 29 november 1949 anta ett folkbiblioteksmanifest i samarbete med den sakkunniga organisationen IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions). Världens länder gavs ett gemensamt uppdrag att tillhandahålla medborgarna fri tillgång till kunskap och information genom att bygga upp allmänna bibliotek.

Det är nu 70 år sedan och den senaste versionen av manifestet antogs 1994, alltså för 25 år sedan.

– Fortfarande ger manifestet ett fundament för folkbiblioteksanställda i hela världen att stå upp för allas rätt till information och kunskap, säger Jenny Nilsson utredare på föreningen med särskilt ansvar för IFLA-frågor.

Catharina Isberg är chef för Helsingborgs bibliotek och svensk representant i IFLA:s styrelse. Hon ser manifestet som en viktig utgångspunkt i internationellt arbete.

– I den förändring som vi inom folkbibliotek går igenom behöver vi alla bli bättre på att berätta om vad vi egentligen gör. Det internationella manifestet är utmärkt för att stärka den bild som vi ger. Information och lärande, att vara öppet för alla, att vara lyhörd till allas behov och vara en aktiv del i lokalsamhället är viktiga delar i manifestet. Ju mer jag arbetar på den internationella nivån, desto mer ser jag hur viktigt det är att vi verkligen verkar för folkbibliotekens grund i dagens samhälle. Fri tillgång till information och kunskap har aldrig varit viktigare än nu när vi alla lever mitt bland filterbubblor och åsiktskorridorer. IFLA driver ett oerhört viktigt arbete i många av biblioteksfrågorna. Tillsammans kan vi vara en del av detta, säger Catharina Isberg.