Läsambassadören Bagir Kwiek bjuder nu in Sveriges folkbibliotek till att bli romska läsambassader. Tanken med inbjudan är att stötta biblioteken i att förbättra verksamheten kring minoriteten romer och övriga nationella minoriteter.

– Jag drömmer om bibliotek där minoriteten romer syns, hörs och känner sig trygga, säger Bagir Kwiek till Kulturrådet.

– Jag vill uppmuntra bibliotek att vara en arena där romer kan få utforska och upptäcka sin identitet, språk och kultur. Och jag vill att majoritetssamhället blir nyfiket på den rika romska kulturen och litteraturen, fortsätter Bagir Kwiek.

Så här skriver Kulturrådet på sin hemsida:

Att bli en romsk läsambassad

Bibliotek ansöker om att bli en romsk läsambassad genom att beskriva hur det har utvecklat sin verksamhet kring minoriteten romer.

Ansökan görs via ett formulär som Kulturrådet skickar ut i juni 2020. Några bibliotek som utses får ett personligt besök av läsambassadören Bagir Kwiek under våren 2021.

Att utse romska läsambassader är ett sätt att uppmuntra folkbiblioteken att se över sin verksamhet kring minoriteten romer och nationella minoriteter. Detta kan biblioteken göra genom att till exempel:

  • se över och komplettera beståndet om nationella minoriteter/minoritetsspråk och särskilt romer. Det ska finnas litteratur och digitala resurser, synligt i biblioteket.
  • öka kunskapen och synliggöra minoriteten romer/nationella minoriteter, exempelvis genom att uppmärksamma högtidsdagar och arrangera program tillsammans med minoriteten romer utifrån lokala förutsättningar.

Här kan du läsa mer om hur ditt folkbibliotek kan bli romsk läsambassad (ny flik).

Visste du att Bagir Kwiek är en av våra gästkrönikörer?

Den första april 2020 publicerade vi läsambassadör Bagir Kwieks krönika Ord betyder något.  Den handlar, utöver att vi får lära känna Kwiek lite närmare, framför allt om vikten av vilka ord vi väljer att säga till varandra.

I krönikan berättar Bagir Kwiek bland annat om sin uppväxt i Göteborgsförorten Bergsjön och om den fasansfulla upptäckten i ett uppslagsverk på sitt favoritbibliotek och om vad som där gick att läsa om ”zigenare”.

Jag blev arg. Vi var inte alls allt det där. Jag tänkte på mina syskon, min mamma, min släkt – som var dom bästa jag kände till.

Här kan du läsa Bagir Kwieks krönika i sin helhet (ny flik).

Fotograf: Susanne Kronholm.

Nyhetsbild: Kulturrådet.