Biblioteken är centrala aktörer för ökad medie- och informationskunnighet, MIK.

Här presenteras genom tre exempel från Karlstad, Sundsvall och Stockholm hur bibliotekarier inom olika typer av bibliotek stärker MIK hos sina användare. Tankar kring biblioteken och MIK ges också av två kunniga veteraner inom området, Ann Wiklund och Marika Alneng. Även den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen står stark inom MIK-området. Fem forskare intervjuas om forskningsläget idag. Rapporten är tills viss del en uppföljare till antologin ”Medie- & informationskunnighet – en forskningsantologi”.

Rapportförfattare Ingela Hofsten

Till rapporten