Journalisten, författaren och föreläsaren Mustafa Can talar under Branschdagarna.

”Slösa aldrig bort en kris”– så kallar Mustafa Can den föreläsning han ska hålla under Branschdagarnas tredje dag, den 19 maj. Han tar avstamp i tiden vi lever i för att reflektera kring hur kriser avslöjar något väsentligt om vårt samhälle och om våra relationer. Pandemin påminner om hur sköra vi är, men kan den också lära oss något om hur vi ska leva våra liv? Han menar att coronakrisen är den händelse i modern tid som mest konkret visar hur sammanlänkade vi människor är med varandra – oavsett avstånd, etnicitet, religion, ideologi, ålder, kön eller sexuell läggning.

Foto: Alexander Braun

Läs mer om konferensen och anmäl dig