Nu är hösten här och med den fortsätter även arbetet med föreningens interna struktur. Under hösten kommer vi nämligen att se över föreningens olika delar för att bättre passa kommande behov.

Idag träffas projektgruppen för höstens första möte. Under mötet ska gruppen konkretisera stödbehov.

– Idag tar vi upp tråden från vårt referensgruppsmöte som vi hade i juni. Arbetet med föreningsstrukturen ska ske under hösten då vi bland annat kommer att genomföra en medlemsundersökning, säger Jenny Poncin som är utvecklingssekreterare och verksamhetsstrateg på föreningen.

Syftet med arbetet är att hitta en struktur och en organisation för föreningen som skapar förutsättningar att bedriva den verksamhet som ändamålsparagrafen pekar på samtidigt som antalet medlemmar ökar och medlemsnyttan tydliggörs.

Här kan du läsa mer om vårt arbete med den interna strukturen.

Foto: Fredrik Hjerling