Nu har det startats ett nytt nätverk inom Svensk biblioteksförening: Expertnätverket för bibliotekens arbete med spel och spelkultur.

Vi har ställt några frågor till Pontus Kjellberg som har startat upp nätverket och är kontaktperson.

– Det känns bara bra! Just nu har vi kommit i gång med hur vi ska strukturera oss och har börjat göra upp planer för framtiden. Om fler vill ansluta sig är de väldigt välkomna, säger Kjellberg.

Varför behövs ett expertnätverk för bibliotekens arbete med spel och spelkultur?
– Spel har varit en stort i landet länge, och de senaste decennierna har de blivit en allt större del av vardagen för allt fler. Landets bibliotek har fångat upp detta på olika sätt, men det har saknats en logisk plats för erfarenhetsutbyte och kollegialt lärande inom det, på det sätt det finns om andra delar av bibliotekens arbete. Det vill vi försöka styra upp och utveckla.

Hur ser era planer ut för våren?
– Vi kommer börja med att fokusera på att försöka vidareutbilda oss internt i nätverket. Parallellt med att vi lär oss av varandra siktar vi på att engagera olika föreläsare och experter inom spel för att hålla föreläsningar och hjälpa oss komma vidare. Först på föreläsarlistan är Tony Melander, bibliotekschef i Vadstena, som ska berätta om projektet Att läsa är ett äventyr!, där rollspel nyttjats som läsfrämjande.

Vad kommer det nya expertnätverket att fokusera på?
– Kortsiktigt är det som sagt vidareutbildning vi siktar på. Mer långsiktigt har vi tänkt oss att även börja vända oss utåt och se om vi kan inventera spelandet på landets bibliotek och producera hjälpmedel till ovana bibliotekarier som vill börja stödja sina besökare med spel. Vi skulle också vilja undersöka samarbeten med andra aktörer som arbetar på området som föreningar, studieförbund och spelföretag. Flera bibliotek samarbetar redan med dessa, och det vore bra att se vad man kan lära av dem.

Vad är syftet med nätverket?
– Att bredda kunskapen om den breda spelkulturen med alla dess former på landets bibliotek. Det är en ständigt växande kulturform och passar in i bibliotekets verksamhet på väldigt många sätt – som läsfrämjande, som mötesplats, som demokratisk tillgång till en kulturform, och mycket mer.

Vad hoppas ni på?
– Att spel ska få en naturlig plats på biblioteken, och att vi ska kunna hjälpa till att höja kompetensen kring spel och spelkultur på biblioteken. Det är ett område som idag är väldigt personberoende, och oftast drivs utifrån ett personligt intresse från enskilda bibliotekarier. Efterfrågan finns, och vi vill kunna stötta biblioteken i att möta den.

Du måste vara enskild medlem i Svensk biblioteksförening eller representant för institutionell medlem för att gå med i föreningens expertnätverk – Bli medlem här!