Nu har det startats ett nytt nätverk inom Svensk biblioteksförening: Expertnätverket för bibliotekens tillgänglighetsarbete och verksamhet för personer med funktionsnedsättning.

Vi har pratat med Maria Luckman, kontaktperson för nätverket och bibliotekarie på Karlshamns bibliotek, där hon arbetar bland annat gentemot vuxna med framförallt kognitiva funktionsnedsättningar, lättlästhyllan samt tillgänglighet.

Varför behövs ett expertnätverk för bibliotekens tillgänglighetsarbete och verksamhet för personer med funktionsnedsättning?
– Idéen till att skapa ett separat expertnätverk för bibliotekarier som arbetar med verksamhet gentemot vuxna personer med funktionsnedsättning uppstod utifrån samtal i ett par olika trådar i det redan existerande Expertnätverket för äppelhyllor på bibliotek. Vi såg ett behov av ett forum för utbyte av idéer, tankar och erfarenheter för att kunna utveckla vårt arbete.

Vilket är syftet med expertnätverket?
– Syftet med nätverket är stödja, förbättra och utveckla folkbibliotekens arbete för vuxna och unga personer med funktionsnedsättning och olika funktionsvariationer.

Hur känns det nu när expertnätverket äntligen har dragigt i gång?
– Det är väldigt roligt och förhoppningen är att det kommer att leda till att våra verksamheter på biblioteken utvecklas och att viktiga frågor kring inkludering och tillgänglighet synliggörs ytterligare.

Vilka planer har ni för expertnätverket under våren?
– Under våren siktar vi på att få i gång samtal i diskussionsforumet, sprida information om att nätverket finns, hitta beröringspunkter och dela med oss av material vi skapar. En första nätverksträff kommer att hållas till hösten i Svensk biblioteksförenings lokaler så vi spånar också på innehåll till den.