Rapporten Unga berättar är framtagen för att få kunskap om ungas syn på och erfarenheter av läsning och av texter i olika sammanhang. Hur och vad läser de, vad betyder läsning för dem och hur ser de på bibliotek?

I studien ingår totalt 92 ungdomar där de allra flesta är födda 2001 eller 2002 som intervjuats vid 19 fokusgruppstillfällen. Undersökningen har genomförts i samarbete med den regionala biblioteksverksamheten i Västra Götaland, Stockholm, Västernorrland och Uppsala. Svaren har analyserats i ljuset av aktuell forskning av Åse Hedemark, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM, Uppsala universitet.

– Vi hoppas att den här rapporten ska ge stöd för folkbibliotekarier att utforma sin verksamhet så att man når och inspirerar unga till läsning i vid bemärkelse och på de sätt de unga önskar, säger Jenny Nilsson, utredare på Svensk biblioteksförening

Rapporten kompletterar den tidigare utgivna Barn berättar, som utgavs 2011.

Unga berättar – En studie av ungas syn på läsning och bibliotek (pdf), öppnas i nytt fönster