Näst ut i vår intervjuserie med regionstyrelseordföranden är Susann Ek. Till vardags är hon bibliotekschef inom kulturförvaltningen i Landskrona. stad, och inom Svensk biblioteksförening är hon ordförande i Regionförening Skåne. Vi har bland annat ställt några frågor om hur våren 2020 har varit och om vad regionföreningen har för planer inför hösten.

Hur gick det när ni genomförde ert digitala årsmöte i mars? 

– Det gick i stort sett bra utifrån rådande omständigheter. Vi hade ursprungligen planerat för ett årsmöte med många deltagare och lockade med både en inledande intressant föreläsning om yoga på recept och eftersits med god mat på trevlig restaurang.  Efter mycket dividerande ställde vi då slutligen om till att hålla årsmötet digitalt men på utsatt dag. Vi bestämde oss också för att föreslå mötet ett extra årsmöte senare för att få bättre tid att förbereda oss och medlemmarna. Och för att vi bara hade en timmes mötestid i Zoom. Men de medlemmar som deltog ville att vi skulle köra på. Och vi hann med en del punkter bland annat årsberättelse och ekonomisk berättelse. Det blev som en test eftersom formen fortfarande kändes ny.

Hur gick det sedan med ert extra årsmöte via Jitsi, som ni hade senare i slutet av maj? Hann ni då med allt som skulle avhandlas? 

– Vi hann med. Men vi var väldigt få. Endast styrelsen och valberedningen. Och förutom valberedningens punkter hade vi inga speciellt spännande frågor att avhandla.

Kommer ni att fortsättningsvis organisera era styrelsemöten digitalt?

– Ja det tror jag. Vi har haft flera digitala styrelsemöten under våren så det tror jag absolut att vi fortsätter med. Och har vi bara tillräckligt intressanta frågor att diskutera är det nog inget problem att engagera medlemmarna i digitala möten.

Hur har styrelsens och din första tid som ordförande sett ut sedan årsmötet?

– Styrelsen sitter kvar sedan förra årsmötet men vårens arbete har verkligen varit annorlunda mot tidigare års. Istället för att marknadsföra och genomföra föreläsningstillfällen, vårutflykt och andra sammankomster vi brukar ha under våren har vi funderat kring vad som är relevant och möjligt att genomföra under hösten.

Vad står högst på dagordningen för Regionförening Skåne? Vad kommer ni att fokusera på under året?

– Vi gör som så många andra. Vi går tillbaka och tittar på vårt uppdrag och utifrån det och gällande restriktioner försöker vi hitta aktiviteter som är relevanta och inte minst kanaler som fungerar. Eftersom digitala möten och webbinarium numer är vardag för oss på biblioteken tittar även vi på den möjligheten. Förutom den uppskjutna föreläsningen om yoga på recept har vi planer på ett lite större arrangemang under senare delen av hösten. Vi har precis inlett diskussioner med vår samarbetspartner SFIS Skåne (Svensk förening för informationsspecialister) och vi hoppas och tror att det kan bli riktigt intressant och bra. Så det fokuserar vi på i år.