Vi fortsätter med vår intervjuserie med nytillträdda regionföreningsstyrelseordföranden. Den här gången har vi pratat med Anna Thordstein, ordförande i Regionförening Sydost och som suttit i dess styrelse sedan 2017.

Hur gick det när ni genomförde ert årsmöte i mitten av april? 

– Jo, det gick bra. Vi valde som många andra att genomföra mötet digitalt och vi beslutade att enbart fokusera på årsmötet och inte ha något mer evenemang före eller efter som vi brukar ha. Kanske påverkade detta antalet deltagare för det var mycket lågt. Men i dessa tider är det också många i vår bransch som är mycket stressade och har mycket att göra som kanske väljer att prioritera annat än ett årsmöte.

Kommer ni att fortsättningsvis organisera era styrelsemöten digitalt?

– Regionförening Sydost har organiserat våra styrelsemöten digitalt sen vi startade, så detta är inget nytt för oss. Då vi hela tiden försökt ha en geografisk spridning på våra styrelsemedlemmar har det helt enkelt varit smidigast. Med styrelsemedlemmar boende i både Karlskrona, Kalmar, Växjö och Emmaboda får vi en välgrundad kontakt med medlemmarna över hela regionen men det blir ju dessvärre lite krångligt att resa emellan orterna för möten. Vi har även tidigare haft evenemang för medlemmar som skett digitalt som var väldigt välbesökt och det ser ju ut som att det kanske är något vi får fortsätta med.

Hur har styrelsens och din första tid som ordförande sett ut sedan årsmötet?

– Jag kan ärligt säga att den första tiden varit rätt kaosartad och osäker. Dels är vi många i styrelsen som har väldigt pressade arbetssituationer nu och all osäkerhet i samhället påverkar såklart även oss. Tacksamt nog har jag en härlig och engagerad styrelse bakom mig med både nya och gamla medlemmar och vi försöker stötta varandra så gott det går. Själv har jag suttit i styrelsen sen 2017 och som vice ordförande sedan förra året, så även om det är ett relativt nytt ansvar och en ganska extrem situation för oss alla känner jag mig trygg i att vi kommer göra något bra av det här.

Vad står högst på dagordningen för Regionförening Sydost? Vad kommer ni att fokusera på under året?

– Som alltid är vi måna om att försöka nå ut till våra medlemmar och skapa meningsfulla möten och evenemang för dem. Vi planerar i nuläget att skicka ut en enkät till våra medlemmar om vad de har för önskemål och förväntningar på oss. Tidigare år har vi fokuserat mycket på att våra evenemang ska vara fortbildande och lärorika men medlemmarna kanske har andra givande och utvecklande idéer som vi inte tänkt på. Mycket handlar ju såklart om hur vi kan fortsätta vår verksamhet under pågående pandemi men vi måste också tänka framåt på hur vi kan vara aktuella och bidra när detta är över och vi ska starta om igen och bygga upp. Vi hade förra året planer på att arrangera ännu en utlandsresa för medlemmarna men detta har såklart fått skjutas på obestämd framtid. Vi hoppas på att kunna ta upp den planeringen igen framöver. Den resa vi gjorde härom året till DoK1 var mycket uppskattad av alla.