Bokmässan 2022, den 38:e i ordningen, blev en storslagen återkomst på Svenska Mässan i Göteborg. Självklart var föreningen på plats.

– Årets Bokmässa var återkomstens bokmässa. Det var samma upplägg som tidigare på det mesta, men också samma frågor i flera av branschens möten kring bibliotek. Det kanske måste vara så men det skulle vara bra med framåtblickande seminarier. Jag är mycket nöjd med vårt seminarium, prisutdelning och mingel, säger Karin Linder, generalsekreterare i Svensk biblioteksförening.

Torsdag 22 september

Förutom vårt eget seminarium, närvarade flera av föreningens styrelseledamöter i olika seminarier. Under Bokmässans första dag samtalade Helene Öberg, ordförande Svensk biblioteksförening, i seminariet ”Regeringens biblioteksstrategi – hur går vi från ord till handling?”. Där pratade hon bland annat om hur regeringens biblioteksstrategi kan stärka biblioteken för att komma allmänheten till godo.

Daniel Forsman, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening och stadsbibliotekarie Stockholm, deltog i seminariet ”Bibliotek i utveckling – det demokratistärkande uppdraget”. Under seminariet pratade han bland annat om det samtida bibliotekets roll, möjligheter och utmaningar.

Strax efter lunch satt Helene Öberg i ännu ett samtal. Den här gången i seminariet ”Kompetensflykt från biblioteken?”. Hon pratade bland annat om undersökningen från DIK som visar att hälften av bibliotekarierna under det senaste året har bytt eller funderat på att byta jobb på grund av arbetsmiljön. Panelen försökte svara på frågan vad som krävs för att vända utvecklingen.

– Vi har en tuff ekonomisk situation framöver. Förhoppningsvis har vi politiker som förstår vikten av bibliotek, säger Helene Öberg.

Här kan du läsa en längre sammanfattning av seminariet, länk öppnas i nytt fönster!

Under eftermiddagen modererade Catharina Isberg, styrelseledamot i Svensk biblioteksförening, seminariet ”Bibliotekens roll i hållbar utveckling?”. Seminariet ingår i serien Angelägen forskning som görs som ett samarbete mellan kungliga biblioteket, Kulturrådet och MTM. I panelen satt tre forskare med olika perspektiv på hållbar samhällsutveckling. Lisa Engström, Lunds universitet, Joacim Hansson, Linnéuniversitet och Anna Lundh, Bibliotekshögskolan i Borås. Isberg öppnade seminariet med att introducera och prata om de globala utvecklingsmålen.

– Bibliotek är både en del av att verka för att målen uppfylls och samtidigt har vi en viktig roll i att öka medvetandet kring målen och deras innehåll. Vi har alla en roll i att uppfylla målen, i både stort och smått, säger Isberg.

Här kan du läsa en längre sammanfattning av seminariet, länk öppnas i nytt fönster!

Fredag 23 september

Under Bokmässans andra dag var det dags för Svensk biblioteksförenings egna seminarium ”Bibliotek som samhällsbärare – i vardag och kris” som modererades av Lisa Gemmel, utredare Svensk biblioteksförening. Panelen bestod av Eric Haraldsson, skolbibliotekarie i Växjö samt ledamot i läsrådet, Jenny Lindmark Svedgård, biblioteksutvecklare i Region Västerbotten samt medlem i Svensk biblioteksförenings expertnätverk för bibliotekens roll i totalförsvaret och Susan Pour, bibliotekschef på Biblioteken i Kungsbacka. De diskuterade om bibliotekens roll som kunskapsförmedlare och läsfrämjare står emot förväntan att biblioteken som del av totalförsvaret i kriser ska värna tillgången till faktabaserad och trovärdig information.

– Det vi i nätverket insåg med en pandemi i ryggen och nu med ett krig i Europa är att biblioteken ute i landet är rustade på olika sätt för att hantera kriser i samhället, säger Jenny Lindmark Svedgård.

Här kan du läsa en längre sammanfattning av seminariet, länk öppnas i nytt fönster!

Vid lunch deltog Karin Linder i seminariet ”Biblioteken och den digitala backlisten”. Hon pratade bland annat om hur man kan samverka för att värna om det kulturella arvet som den digitala backlisten innefattar och vilka utmaningar och möjligheter som finns i samarbetet mellan förlag och bibliotek.

– Vi behöver ett litterärt Sverige, en litterär och läsande befolkning. I den kedjan har vi olika uppdrag, men vi måste se oss som ett slags system, med ett gemensamt ansvar, säger Karin Linder.

Här kan du läsa en längre sammanfattning av seminariet, länk öppnas i nytt fönster!

På fredag eftermiddag korades Årets skolbibliotek 2022. I år fick Sandsbro skola i Växjö priset. Priset delas ut av Nationella Skolbiblioteksgruppen, NSG och Jenny Nilsson, sammankallande i NSG och utredare på Svensk biblioteksförening, samtalade med årets vinnande skola.

– Jag har jobbat på skola utan bibliotek och jag kan säga: en skola utan bibliotek, är en skola utan hjärta, säger Therese Hjelmsten, lärare på Sandsbro skola.