Världsbokdagen 23 april

logga

”Låt oss ta upp våra böcker och pennor. De är våra mest effektiva vapen”
Malala Yousafzai, mottagare av Nobels Fredspris 2014

Världsbokdagen den 23 april uppmärksammar Unesco böckers, författares och upphovsrättens betydelse för att sprida idéer och kunskap och för att bidra till förståelse och tolerans mellan människor.

För att högtidlighålla Världsbokdagen och bibliotekens betydelse för litteratur, demokrati och yttrandefrihet genomför representanter för regeringen, Svenska Unescorådet och Svensk biblioteksförening ett besök vid Stockholms stadsbibliotek. Vid besöket kommer Stockholms stadsbibliotek att presentera sitt projektet Litteratur X.

Vid besöket deltar Per Olsson, statssekreterare vid Kulturdepartementet, Inger Davidsson, ordförande för Svenska Unescorådet, Calle Nathanson, ordförande för Svensk biblioteksförening samt Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening och ledamot av Svenska Unescorådet.

Stockholms stadsbibliotek beskriver projektet på följande sätt:
”Biblioteken är yttrandefrihetens rum. Vi sorterar inte bort några böcker från våra hyllor på grund av otidsenliga värderingar. Men böckerna står inte ensamma. Vår bibliotekariekår har bred och djup kunskap för att kunna diskutera, rekommendera och kritisera litteraturen. Med Litteratur X vill vi lyfta upp litteraturens roll för rasismen i Sverige nu och då. På våra hyllor finns mängder av böcker som upprör, oroar, skakar. Men det som gör biblioteket till så mycket mer än en samling böcker är att vi sätter böckerna i sammanhang, kopplar ihop och problematiserar.”

Valberedningen föreslår ny trio till föreningsstyrelsen

Valberedningens ordförande Inger Edebro Sikström. Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Valberedningens ordförande Inger Edebro Sikström.
Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

Inför Svensk biblioteksförenings årsmöte i samband med Biblioteksdagarna har valberedningen presenterat sitt förslag till ny styrelse för föreningen.

Till nya ledamöter föreslås Anja Dahlstedt, bibliotekschef i Botkyrka, Helena Kettner Rudberg, enhetschef Användarservice på Myndigheten för tillgängliga medier samt Lo Claesson, bibliotekschef i Vaggeryd. Kandidaterna presenterat ytterligare i årsmöteshandlingarna.

Omval föreslås för Peter Linde, Blekinge tekniska högskola, Torbjörn Nilsson, Malmö stadsbibliotek samt Cecilia Gärdén, Bibliotekshögskolan.

Calle Nathanson valdes till ordförande i två år på årsmötet 2014 och kvarstår i sin roll. Det gör också Cajsa Broström, Eskilstuna stadsbibliotek, Anders Söderbäck, Stockholms universitetsbibliotek, Maria Jacobsson, Region Skåne samt Jenny Samuelsson, Luleå universitetsbibliotek.

Nya ledamöter av styrelsen väljs av årsmötet den 6 maj.

 

Givande mötesplats för Open Access

Image-1För åttonde gången i ordningen genomfördes den 14-15 april konferensen Mötesplats Open Access. Denna gång i Malmö, arrangerad av Kungliga biblioteket och biblioteket vid Malmö högskola. Konferensen var välbesökt och lockade drygt 150 personer.

Under två intensiva dagar med föreläsningar och posterpresentationer behandlades bland annat frågor om forskares förhållningssätt till
Läs vidare

Nationell biblioteksstrategi i vårpropositionen

BiblioteksföreningenSom tidigare aviserats innehåller regeringens vårproposition förslag om satsning på en nationell biblioteksstrategi. Regeringen vill satsa fem miljoner kronor 2015 och sex miljoner kronor årligen under 2016 t.o.m. 2018 för att Kungl. biblioteket ska ta fram en nationell biblioteksstrategi. Svensk biblioteksförening har i flera år arbetat för att en nationell biblioteksstrategi ska tas fram och välkomnar förslaget.
Läs vidare

Statliga expertnätverkets vårmöte

karin boye021Svensk biblioteksförenings nätverk för statliga bibliotek diskuterar och lyfter frågor av gemensamt intresse för verksamma vid bibliotek inom myndigheter och andra institutioner som är statligt finansierade. Expertnätverket genomför i år sitt vårmöte den 1-2 juni, på Marinmuseum i Karlskrona.
Läs vidare

Klartecken för nationell biblioteksstrategi

BiblioteksföreningenRegeringen satsar fem miljoner kronor i år och sex miljoner kronor årligen under 2016 t.o.m. 2018 för att Kungl. biblioteket ska ta fram en nationell biblioteksstrategi. Regeringen vill att strategin ska hjälpa biblioteken att leva upp till sina syften. Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke hoppas att en nationell strategi ska leda till bättre samordning och effektivare arbete biblioteken emellan samt att e-böcker ska få större spridning. Nyheten presenterades under påskhelgen i SVT. 
Läs vidare

Ny hemvist och nytt fokus för NSG

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaSvensk biblioteksförening tar 1 juli 2015 över administrationen för Nationella Skolbiblioteksgruppen. På senaste mötet tillsattes också en arbetsgrupp som ska arbeta fram ett förslag om skolbiblioteksgruppens nyorientering.
Läs mer: Nationella Skolbiblioteksgruppen

Foto: Fredrik Hjerling