Kommer vallöften om nationell strategi svikas?

Niclas LindbergPå torsdag den 18 december debatterar och beslutar riksdagen om statens kulturbudget.

Svensk biblioteksförening är angelägen om att en satsning görs för en nationell biblioteksstrategi, för att tillgängliggöra e-böcker samt för läsfrämjande via biblioteken. I regeringens
Läs vidare

Engagemang för hbtq på biblioteken

IMG_1321Svensk biblioteksförenings expertnätverk för hbtq-frågor har mötts under två dagar för att ge medlemmarna möjlighet att utbyta erfarenheter av sitt arbete vid olika bibliotek.

Expertnätverket diskuterade sin kommunikation och medverkan under
Läs vidare

Möten i Regeringskansliet

RosenbadEfter valet har Svensk biblioteksförening haft flera kontakter med den nya regeringen. Föreningens generalsekreterare Niclas Lindberg har träffat Per Olsson, statssekreterare åt kultur- och demokratiministern och Helene Öberg, statssekreterare åt utbildningsministern.

Vid mötet med Per Olsson underströks vikten av att
Läs vidare

Möte med utvecklingsråd

JennySamuelssonFSvensk biblioteksförenings utvecklingsråd för vetenskaplig informationsförmedling genomförde den 5 december sitt första möte. Rådet har i uppdrag att ta fram ett positionspapper som slår fast inriktningen för föreningens påverkansarbete vad gäller frågor om en effektiv vetenskaplig kommunikation.

Vid mötet behandlades hur det kommande arbetet ska läggas upp och vilka målsättningarna bör vara. Rådet diskuterade bland annat vilka frågeställningar som bör tas upp  i ett positionspapper samt vilka trender inom forskning och utbildning som är viktiga att förhålla sig till i arbetet. Ett konkret
Läs vidare

Biblioteksanvändning ger bättre studieresultat

Biblioteksföreningen Rosendalsgymnasiet UppsalaEn utgångspunkt för planering och styrning av biblioteksverksamhet är förstås hur biblioteken används. Uppgifter om hur användandet bidrar till olika prioriterade mål är också viktiga för att demonstrera bibliotekens nytta för uppdragsgivare och finansiärer. Samtidigt är det ofta svårt att hitta tillförlitlig och detaljerad information om
Läs vidare

Bibliotek förändrar människors liv

Public Libraries 2020 fortsätter opinionsbilda för att stärka Europas folkbibliotek. Arbetet är en fortsättning på den stora studie som gjordes av TNS på uppdrag av Global Libraries, Bill & Melinda Gates Foundation, om bibliotekens påverkan på människors liv i EU (läs mer i artikeln Biblioteken bidrar till EU:s utveckling! BBL 05:2013). Idag släpps en ny film som berättar om de 65 000 folkbibliotek i EU som har 100 miljoner besök varje år.

YouTube Preview Image

Diskussion finns på twitter under #pl2020.

Dags att nominera till IFLA:s sektioner

bild[6]2015 är det åter dags att nominera till IFLA:s sektioner.

Svensk biblioteksförening är medlem i alla sektioner. Om en av våra medlemmar vill nominera till en sektion där man inte har medlemskap, så kan föreningen hjälpa till. Mer information och nomineringsblanketter hittar du här.

Information om de villkor som gäller när man arbetar aktivt i IFLA finns på IFLA:s hemsida.